ГУЗОРИШҲОИ АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН

Гузоришҳои академияи
илмҳои кишоварзии Тоҷикистон

Оид ба маҷалла

Нашрияи Академияи
илмҳои кишоварзии Тоҷикистон
Маҷаллаи илмӣ
Соли 1997 таъсис ёфтааст
Ҳар се моҳ чоп мешавад
Мувофиқи қарори Раёсати Комиссияи олии
аттестатсионии (КОА) назди Президенти Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон маҷаллаи «Гузоришҳои АИКТ»
(«Доклады ТАСХН») ба феҳристи маҷаллаву
нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА барои
интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои
номзадӣ ва докторӣ тавсия медиҳад, дохил
карда шуда, аз 29.09.2018, №7 ба қайд гирифта
шудааст.
Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 13.01.1997, №387 ба қайд гирифта
шудааст. Санаҳои азнавбақайдгирӣ аз
25.06.2009, № 0096, аз 26.06.2015, № 0096/ЖР;
аз 12.06.2018, № 074/ЖР-97; аз 27.01.2020,
№ 228/МҶ–97.
Мавзӯъҳои маҷалла
Илмҳои кишоварзӣ – 06.00.00
(раванди афзалиятнок)
Илмҳои техникӣ – 05.00.00
Илмҳои иқтисодӣ – 08.00.00

Scroll to Top